+385 98703 152 info@frulica-cbdshop.com
Vrhunska kvaliteta
CBD proizvoda
Sigurnost
Jamstvo povrata novca
Besplatna dostava
Za narudžbe preko 70€

Opći uvjeti

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja i korištenja webshopa Frulica CBD Shop

 

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Frulica CBD Shop pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.frulica-cbdshop.com, na mreži Interneta. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.
1.2. Putem Frulica CBD webshopa, Frulica 2019 j.d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge Frulica CBD webshopa i do Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.

 

2. ODGOVORNOST – FRULICA CBD WEBSHOP

2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti Frulica CBD webshopa korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na Frulica CBD webshopa elektronskim putem što je nije preduvjet (moguća je kupovina bez registracije) sudjelovanja na Frulica CBD webshopu. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se Frulica CBD Shop odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici Frulica CBD webshopa. Frulica CBD Shop i poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja Frulica CBD Shopa te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga Frulica CBD webshopa kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2. Korisnicima usluga koje pruža Frulica CBD webshop smatraju se registrirani korisnici.
2.3. Korisnik izričito prihvaća da Frulica CBD webshop ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
2.4. Frulica CBD webshop nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.frulica-cbdshop.com ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.
2.5. Frulica CBD webshop može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.
2.6. Frulica CBD webshop zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
2.7. Frulica 2019 j.d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja Frulica CBD webshopa, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
2.8. Frulica 2019 j.d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.
2.9. Frulica CBD webshop stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti Frulica 2019 j.d.o.o. i na e-mail adresu info@frulica-cbdshop.com
2.10. Frulica CBD webshop ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite Frulica 2019 j.d.o.o. i na info@frulica-cbdshop.com.
2.11. Frulica CBD webshop zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima Frulica 2019 j.d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.
2.12. Odnosi na Frulica CBD webshopu odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice Frulica CBD webshopa) uz trgovinsko zastupanje Frulica 2019 j.d.o.o. putem Frulica CBD Internet stranice. Prodavatelj i Kupac mogu biti pravne i fizičke osobe. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.
2.13. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na Frulica CBD Internet stranici, Frulica 2019 j.d.o.o. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

 

3. PRAVILA ZA KORISNIKE FRULICA CBD WEBSHOPA

Putem Frulica CBD webshopa nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji:
Prodavatelj sa prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće:
• stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.
• kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete
• mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu
• odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i  Frulica 2019 j.d.o.o. te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi
• negativno manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja
• manipulirati s cjenovnom strukturom Frulica 2019 j.d.o.o. i naknada odnosno troškova
• slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte
• zaobići pravila Frulica CBD webshopa suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun Frulica CBD webshopa i korisnički broj trećoj strani bez Frulica 2019 j.d.o.o. i saznanja
• distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi Frulica CBD webshopu ili interesima vlasništva korisnika Frulica CBD webshopa
• prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti

 

4. OVLAŠTENJA FRULICA CBD WEBSHOPA

4.1. Frulica 2019 j.d.o.o. nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika Frulica CBD webshopa, ali može ako to procjeni potrebnim.
4.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
4.2.1. Frulica 2019 j.d.o.o. i zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa Frulica CBD webshopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi Frulica CBD webshopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.
4.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema Frulica 2019 j.d.o.o. zbog navedenog brisanja.
4.2.3. Frulica 2019 j.d.o.o. također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
4.2.4. Frulica 2019 j.d.o.o. i sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.

 

5. DOSTAVA

5.1. Frulica CBD webshopu dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao Frulica 2019 j.d.o.o. i na cijelom teritoriju Hrvatske.
5.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na Frulica CBD webshopu prima obavijest i predračun račun putem e-maila. , predračun koristi u slučaju plaćanja internet bankarstvom ili općom uplatnicom, u slučaju plaćanja pouzećem isti može zanemariti. Račun kupac prima zapakiran s proizvodom.
5.3. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.
5.4. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
5.5. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

 

6. REKLAMACIJE

6.1. Frulica 2019 j.d.o.o. posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal Frulica CBD webshopa komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.
6.1.1. Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od sedam dana od datuma primitka pošiljke od strane dostavne službe Frulica CBD webshopu.
6.2. Prodavatelj se obavezuje prihvatiti sve reklamacije od Kupca u zakonskom roku koji je predviđen za trgovinu putem Interneta i snositi troškove dostave.
6.3. U slučaju da Kupac prije nego što je primio pošiljku odustane od kupovine iz bilo kojeg razloga u zakonskom roku Frulica 2019 j.d.o.o. će Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplate umanjen za eventualne već nastale troškove dostave.
6.4. Odgovornost Frulica 2019 j.d.o.o. i odnosi se samo na odgovornost trgovinskog zastupnika te obveze utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Sporne odnose koji proistječu iz Ugovora o kupoprodaji
rješavaju Prodavatelj i Kupac. Frulica 2019 j.d.o.o. otklanja odgovornost za sve što nije obuhvaćeno obvezom trgovinskog zastupnika iz Ugovora o trgovinskom zastupanju zaključenom s Prodavateljem te ovim Općim uvjetima poslovanja.

 

7. POVRAT SREDSTAVA

7.1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima:
7.1.1. Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove dostave i otpreme a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod.
7.1.2. Ako vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 20%.
7.1.3. Ako vraća korišteni proizvod kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 40%.
7.1.4. Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda
7.2. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati.
7.3. Proizvod koji bude oštećen nakon preuzimanja od strane kupca prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
7.4. Proizvod koji nema garanciju i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
7.5. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
7.6. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili u roku od 30 dana od odobrenja povrata sredstava.
7.7. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.
7.8. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

 

8. PRIVATNOST

Frulica 2019 j.d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Frulica 2019 j.d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Korištenjem internet stranice potvrđujete da ste upoznati i suglasni s ispod navedenim uvjetima. Ukoliko se s uvjetima ne slažete, molimo Vas da napustite stranice https://www.frulica-cbdshop.com

Prikupljanje i korištenje informacija

Frulica 2019 j.d.o.o. cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Log datoteke

IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali Internet stranice, pratili kretanje korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

Linkovi

Ove Internet stranice sadrže linkove na druge Internet stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako Frulica 2019 j.d.o.o.ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim Internet stranicama.

Poveznice na društvene mreže

Web stranica https://www.frulica-cbdshop.com može uključivati poveznice (tzv. link) na društvene mreže kojima upravlja. Zbog prirode globalne mreže tvrtka Frulica 2019 j.d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka u skladu s navedenim pravilima isključivo za društvene mreže kojima upravlja, a ne i za treće osobe.

Obavijesti o promjenama

U slučaju da odlučimo promijeniti naša pravila o poštivanju privatnosti obavijest ćemo objaviti na naslovnici naših Internet stranica kako bi korisnici uvijek bili upoznati s podacima koje prikupljamo, načina na koji ih koristimo i pod kojim ih uvjetima, ako takvi postoje, otkrivamo. Ako u bilo kojem trenutku odlučimo iskoristiti osobne podatke na način različit od navedenog u vrijeme kad su isti podaci dobiveni, naše ćemo korisnike obavijestiti putem e-maila. Korisnicima će biti pružena mogućnost da odobre ili ne naše korištenje tih podataka na nov način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštivanju privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka.

Zaštita osobnih podataka

Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati Frulica 2019 j.d.o.o. osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica. Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

– suglasnost da Frulica 2019 j.d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Frulica 2019 j.d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge (primjerice kurirskoj službi), zaštite interesa korisnika i Frulica 2019 j.d.o.o. i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Frulica 2019 j.d.o.o. na zadovoljstvo korisnika;

– davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha. Frulica 2019 j.d.o.o. će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. Frulica 2019 j.d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene zaposlene osobe. Ukoliko su podaci dobiveni putem weba, podaci se čuvaju u bazi podataka kojom administrira naša partnerska tvrtka koja nam je pružila uslugu hostinga tj. najma servera (IDEA X j.d.o.o.). Vaši podaci su zaštićeni serverskim zaštitama te pristup njima ima isključivo Frulica 2019 j.d.o.o. te naša navedena partnerska hosting tvrtka. Vaši navedeni osobni podaci čuvaju setrajno do vašeg zahtjeva za brisanjem. Frulica 2019 j.d.o.o. će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno na e-mail info@frulica-cbdshop.com Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Frulica 2019 j.d.o.o. će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama. Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.


1. Transparentnost

Korištenje web stranice uključuje i davanje osobnih podataka korisnika, kao i prikupljanje podataka kao što je vaša IP adresa, postavke jezika, vrstu preglednika, oznaku datuma i vremena, pružatelja internet usluga, operativni sustav. Ti podaci prikupljaju se u svrhu poboljšanja web stranice, zbog pružanja kvalitetnijih informacija o samom sadržaju na stranici, njenim uslugama i proizvodima. Prikupljenje informacije spremaju se na log datoteke na vašem računalu. Sve informacije koje se prikupe prilikom vaše posjete web stranicama koriste se isključivo za analizu trendova, vođenje stranice, prikupljanje demografskih podataka, te praćenje ponašanja posjetitelja na našim stranicama u svrhu poboljšanja usluga, proizvoda i sadržaja stranice. Korištenjem web stranice, njezinog sadržaja, usluga i proizvoda dajete vlastiti pristanak na prikupljanje gore navedenih podataka te se slažete sa ovim uvjetima korištenja.

2. Pristupni podaci

Osobe koje pristupe web stranici te se registriraju sa korisničkim imenom i lozinkom smatraju se korisnicima, a posjetitelji web stranice smatraju se one osobe koje se ne žele registrirati. Registracijom korisnici daju podatke poput korisničkog imena, ime i/ili prezime, e-mail, lozinku, broj telefona, adresu, broj kartice, te time pristaju na uvjete korištenja o pristupnim podacima. Ti podaci koriste se isključivo za pristupanje ovoj web stranici, a administratori stranica obvezuju se čuvati te podatke, te ih ne dijeliti trećim stranama. Korisnik u bilo kojem trenutku može zatražiti promjenu tih podataka ili brisanje, što administrator treba omogućiti. Administrator stranice ima pravo odbiti registraciju bez obrazloženja jer ne postoji zakonsko pravo na registraciju. Korisnici moraju dati ispravne i istinite podatke, te trebaju biti punoljetni. Nakon registracije korisnik će putem maila verificirati svoje podatke, te nakon toga ima pristup svom korisničkom računu i ažuriranju svojih podataka. Ukoliko se sumnja na zloporabu podataka ili je korisnik zaboravio lozinku tada se treba kontaktirati administratora kako bi se uklonio problem. Korisnik ne smije kršiti zakon prilikom odabira korisničkog imena što znači da ne smije koristiti tuđe podatke. Administrator nije odgovoran ukoliko korisnik zlouporabi prava treće osobe ni u slučaju da pristupni podaci nisu točni.

3. Pravo na ispravak

U svakom trenutku korisnik ima pravo na ispravak svojih podataka. Nakon registracije korisniku je omogućen pristup korisničkom profilu kao i pristup vlastitim osobnim podacima. Također, korisnik ima pravo u svakom trenutku promijeniti osobne podatke ukoliko to želi, a ukoliko nema pristup određenim stranicama za ažuriranje ima pravo kontaktirati administratora na info@istraorganic.com koji mu mora omogućiti pravo na ispravak.

4. Pravo na zaborav

Korisnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka te svih informacija koje su vezane uz njih, tj. ima pravo na zaborav. Administrator stranice ima dužnost obrisati i ukloniti sve dosadašnje prikupljene informacije o određenom korisniku koji želi iskoristiti pravo na zaborav. Time se korisniku onemogućuje pristup web stranici ukoliko stranica zahtjeva registraciju, tj. ponovo prikupljanje osobnih podataka.

5. Pravo na ograničenje obrade podataka

Ukoliko korisnik želi zatražiti brisanje podataka, korisničkog računa, može zatražiti isto i to sa pravo na ograičenje obrade podataka. U tom slučaju korisnik traži brisanje svih podataka, ali da se podaci o njemu čuvaju na određeno vrijeme. Korisnik ima pravo tražiti ograničenje obrade u slučaju da smatra kako podaci više nisu potrebni za potrebe web stranice, da je obrada nezakonita, te da smatra kako podaci nisu točni.

6. Pravo na prenosivost

Pružatelj usluga, tj. administrator web stranice koji je prikupljao sve vaše podatke ima dužnost prenijeti te iste podatke Vama ili drugom pružatelju usluga ukoliko Vi to zatražite. Točnije, ukoliko se želite prebaciti na drugu web stranicu sličnog sadržaja, te želite svoje osobne podatke prenijeti njima, tada je potrebno zatražiti prenosivost, a tada pružatelj usluga ove web stranice daje vama potpune osobne podatke ili ih u potpunosti šalje novom pružatelju uslugu, tj. novoj web stranici za koju ste se Vi sami odlučili. Za prijenos podataka trebala bi se koristiti lozinka ili enkripcija kako bi se zaštitili svi podaci, isto vrijedi za korisnika kao i za pružatelja usluga koji mora obaviti prenosivost podataka.

7. Pravo na prigovor

Korisnik ima pravo u svakom trenutku podnijeti prigovor o obradi osobnih podataka koji se odnose isključivo na njega. Odmah nakon prigovora, administrator ili pružatelj usluga mora obustaviti obradu osobnih podataka dok ne dokaže da postoji opravdana sumnja zbog koje je došlo do obrade osobnih podataka. Ukoliko se podaci obrađuju u svrhu marketinga, tada korisnik također može iznijeti prigovor ako ne želi da se njegovi podaci koriste u te svrhe. Ako korisnik uloži prigovor za obradu osobnih podataka, a pružatelj usluga ili administrator nema opravdanog razloga za to, tada je dužan obustaviti obradu.

8. Pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka – profiliranje

Korisnik ima pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka, tj. profiliranju. To znači da korisnik ima pravo usprotiviti se da se u njegovo ime automatizacijom izađuju profili ili išta slično što bi značilo povredu osobnih podataka, ukoliko je takva odluka potrebna za sklapanje i izvršenje ugovora između korisnika i voditelja obrade podataka i to samo ako je takva odluka dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom u kojem stoje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa korisnika, te isključivo uz osobni pristanak korisnika.

 

9. KORIŠTENJE COOKIESA ILI KOLAČIĆA

Cookies ili kolačići su mala količina informacija koja se sprema na vaše računalo dok pregledavate naše web stranice. Cookiesi služe kako bi se prikupljali podaci koji nam pomažu poboljšati rad stranice, unaprijediti naše usluge i to sve u svrhu poboljšavanja vašeg iskustva pregledavanja. Prije samog spremanja cookiea ili kolačića od vas se traži pristanak, te ukoliko i dalje koristite našu web stranicu znači da ste prihvatili uporabu cookiesa. Ukoliko ne pristaneke na uporabu kolačića, tada i dalje možete pregledavati web stranicu ali vam neke informacije ili mogućnosti neće biti dostupne.

Što je cookie ili kolačić

Cookiesi ili kolačići su male datoteke koje se spremaju na vaše računalo kada surfate po nekoj web stranici. Tako se spremaju Vaše postavke kao i postavke za web stranicu. Tu se spremaju razni podaci kao što su vaši osobni podaci, ima, prezime, e-mail adresa, lozinka ukoliko ste se registrirali. Kasnije, kada opet posjetiti određenu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koje pripadaju toj web stranici te na taj način omogućuje Vama lakše korištenje stranice, te prilagođenu Vama. Tako npr. kolačići mogu spremiti vaše podatke o registraciji da ne morate iznova pisati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjetite stranice.

Onemogućavanje kolačića

Ukoliko želite možete na svom pregledniku onemogućiti korištenje kolačića ili cookiesa. Sve što trebate je ažurirati postavke svog internetskog preglednika. Kako biste to napravili kliknite na izbornik za pomoć kako biste dobili informaciju o brisanju i onemogućavanju kolačića. Ako onemogućite cookiesae tada neće biti u mogućnosti koristiti sve funkcionalnosti na našoj web stranici.

Kolačići prve strane

Kolačići prve strane mogu biti stalni ili privremeni, a dolaze s web stranice kojeg trenutno gledate. Web stranice mogu pomoću tih kolačića pohraniti podatke koje će koristiti prilikom slijedećeg posjeta web stranici.

Kolačići treće strane

Putem reklama i skočnih reklama dolaze kolačići treće strane, tj. s drugih web stranica. Te web stranice pomoću tih kolačića mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

Što su privremeni kolačići

Kada zatvorite svoj internet preglednik tada se privremeni kolačići uklanjaju s računala. Pomoću privremenih kolačića web stranice prikupljaju i pohranjuju privremene podatke. Kada se prijavite sa svojim podacima tada se pomoću privremenih kolačića Vama omogućuje pristup sadržaju i informacijama, te pogodnostima kojima se možete služiti kada se ulogirate na web stranicu. One informacije koje niste dali, web stranica ne može niti prikupiti pa time niti ih pohraniti, a ne mogu niti pristupiti bilo kakvim datotekama na Vašem računalu.

Što su stalni kolačići

Stalni kolačići ostaju na Vašem računalu i onda kada zatvorite vaš internet preglednik. Web stranice pomoću stalnih kolačiča pohranjuju podatke poput vašeg korisničkog imena, lozinke tako da se ne morate svaki puta ponovo prijavljivati na nekim web stranicama kojima ste dali svoje podatke, tj. tamo gdje ste se registrirali. Stalni kolačići mogu ostati na Vašem računalu i godinama.

Društvene mreže i komentiranje sadržaja

Društvene mreže također mogu postavljati kolačiće na Vaše računalo. To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvenu mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.Komentiranje sadržaja Komentari koje ostavljaju korisnici našega portala na web stranici ili na našem Facebook profilu u potpunosti pripadaju samim korisnicima. Vlasnici web stranice i našeg Facebook profila nemaju nikakvu odgovornost prema trećim osobama ukoliko dođe do neke povrede treće osobe putem objavljenih komentara korisnika. Stavovi koji su objavljeni u nekim tekstovima od korisnika web stranica nisu nužno stavovi vlasnika web stranice kao ni autora ili administratora web stranice. Komentirati mogu svi posjetitelji web stranice koja je spojena sa našim Facebook profilom, a autor komentara snosi svu odgovornost za ono što je komentirao.
Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Frulica 2019 j.d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Frulica 2019 j.d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

10. Internetsko rješavanje sporova

Sve detalje možete pronaći na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

– Za: Frulica 2019 j.d.o.o. za zabavne i rekreacijske djelastnosti, Strossmayerov trg 3, 10450 Jastrebarsko
– Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,
– Ime(na) potrošača (*):
– Datum zaključenja ugovora: ________________________________________________________
– Adresa/e potrošača (*):_______________________________________________________
– Datum (*):______________
– Potpis potrošača: ________________ (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)
(*) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo
potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Frulica 2019 j.d.o.o.  za zabavne i rekreacijske djelatnosti
Ulica Antuna Cvetkovića 5
10410 Velika Gorica
OIB: 68514910328